Działalność naukowa wykładowców

Izabela Gatkowska
Diagnosing dysarthria in adults
Æ Academic Publishing
San Diego 2020
Anna Folta-Rusin
Twarz i ciało książki. Wizualne manifestacje tekstów a problemy interpretacji
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2020
Michalina Lubaszewska
Rzecz w teatrze Jana Klaty. Kolekcja, zabawa, efekt teatralności
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2020
Dorota Korwin-Piotrowska
Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2020
pod red. Bernadette Sharp, Florence Sèdes, Wiesława Lubaszewskiego
Cognitive Approach to Natural Language Processing
ISTE Press/Elsevier
Londyn 2017, Boston 2017
Izabela Gatkowska
Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2017
Dorota Korwin-Piotrowska
Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2015
pod red. Izabeli Gatkowskiej, Wiesława Lubaszewskiego
Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2013
Izabela Gatkowska
Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2012
Dorota Korwin-Piotrowska
Poetyka – przewodnik po świecie tekstów
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2011
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu
Wydawnictwa AGH
Kraków 2009
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Komputer – Człowiek – Prawo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2007
Dorota Korwin-Piotrowska
Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach
UNIVERSITAS
Kraków 2006
Teresa Rokicka
Komputerowy model alternacji tematu fleksyjnego polskich leksemów odmiennych
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2002
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Słownik fleksyjny języka polskiego
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Kraków 2001
Dorota Korwin-Piotrowska
Problemy poetyki opisu prozatorskiego
UNIVERSITAS
Kraków 2001

Czasopisma