Działalność naukowa wykładowców

Izabela Gatkowska
Diagnosing dysarthria in adults
Æ Academic Publishing
San Diego 2020
Anna Folta-Rusin
Twarz i ciało książki. Wizualne manifestacje tekstów a problemy interpretacji
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2020
Michalina Lubaszewska
Rzecz w teatrze Jana Klaty. Kolekcja, zabawa, efekt teatralności
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2020
Dorota Korwin-Piotrowska
Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2020
Mariusz Flasiński
Syntactic Pattern Recognition
World Scientific
New Jersey-London-Singapore 2019
pod red. Bernadette Sharp, Florence Sèdes, Wiesława Lubaszewskiego
Cognitive Approach to Natural Language Processing
ISTE Press/Elsevier
Londyn 2017, Boston 2017
Izabela Gatkowska
Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2017
Mariusz Flasiński
Introduction to Artificial Intelligence
Springer International
Switzerland 2016
Janusz Jurek
Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2016
Dorota Korwin-Piotrowska
Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2015
pod red. Izabeli Gatkowskiej, Wiesława Lubaszewskiego
Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2013
Izabela Gatkowska
Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2012
Mariusz Flasiński
Wstęp do sztucznej inteligencji
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011
Dorota Korwin-Piotrowska
Poetyka – przewodnik po świecie tekstów
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2011
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu
Wydawnictwa AGH
Kraków 2009
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Komputer – Człowiek – Prawo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2007
Mariusz Flasiński
Zarządzanie projektami informatycznym
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2006
Dorota Korwin-Piotrowska
Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach
UNIVERSITAS
Kraków 2006
Janusz Jurek
Syntaktyczne rozpoznawanie obrazów za pomocą gramatyk ciągowych klasy GDPLL(k)
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2005
Teresa Rokicka
Komputerowy model alternacji tematu fleksyjnego polskich leksemów odmiennych
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2002
pod red. Wiesława Lubaszewskiego
Słownik fleksyjny języka polskiego
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Kraków 2001
Dorota Korwin-Piotrowska
Problemy poetyki opisu prozatorskiego
UNIVERSITAS
Kraków 2001
Mariusz Flasiński
Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT
Warszawa 1997
Ryszard Tadeusiewicz,
Mariusz Flasiński
Rozpoznawanie obrazów
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 1991

Czasopisma