Poetyka - graficzne interpretacje wierszy

Barbara Chudzik
Barbara Chudzik
Interpretacja graficzna wiersza W. Szymborskiej pt. "Kot w pustym mieszkaniu"
Katarzyna Dam
Katarzyna Dam
"Kot" do wiersza F. Klimka
Katarzyna Dam
Katarzyna Dam
kaligram z ilustracją do wiersza A. Świrszczyńskiej
Monika Sajbura
Emilian Ścibisz
Marta Sitny
Agata Skotny
Paulina Widlak
Joanna Romańska
Artem Salitskyi