Projektowanie graficzne - reinterpretacja

Ewelina Lis
Tomasz Celary
Grzegorz Wiśnicz
Paulina Biernat
Jan Bieroń