Projektowanie graficzne - muzyka rozrywkowa

A. Dunin-Wąsowicz
A. Siatka
M. Faber
A. Kamiński
A. Kaźmierczak
A. Gąsior
K. Lechowicz